top of page

ЭРЧҮҮДЭЭ, УРТ НАСАЛМААР БАЙНА...

2022:
ЭРЧҮҮДЭЭ
НЭЭЛТТЭЙ 
ЯРИЛЦЪЯ

Монгол эрэгтэйчүүдийн дундаж насыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий нэгдсэн платформ

Нууцлалтай нэгдэл

Танд тохирсон видео хичээлүүд

Унших нийтлэлүүд

80nasalya men mental health platform

Өөрийгөө хайрлаж сурахад оройтно гэж үгүй.

Эрэгтэй хүн та урт наслах төсөөлөлтэй, хийх зүйлсийн төлөвлөгөөтэй, өдөх тутамдаа дагаж мөрддөг амьдралын загвартай байхад таны амьдрал удаан жаргалтай өрнөх болно.

Нийтлэлүүд

Унших нийтлэлүүд

Өөрийн тархины талаарх мэдээлэл, үйл ажиллагааны онцлог, урт наслахад туслах арга замууд, тархиа хамгаалах боломжууд

Урт наслах талаар: