top of page

Архины хэрэглээг тогтоох AUDIT тест

ЗААВАРЧИЛГАА

1. Бичиж тэмдэглэх дэвтэр эсвэл цаасан дээр өөрийн хариултыг бичиж тэмдэглэнэ.

2. Өөртөө үнэнчээр хариулахыг хүсье. Таны оноог таниас өөр хүн авах боломжгүй юм.  

3. Асуулт 2 болон 3-т хариулахдаа доор байгаа хэмжээний зураглалыг ашиглана уу.

АСУУЛГА

1. Архины агууламжтай уух зүйлийг ямар давтамжтай хэрэглэдэг вэ?

А. Хэзээ ч үгүй    

Б. Сар бүр      

В. Сард 2-4 удаа      

Г. Долоо хоногт 2-3 удаа  

Д. Долоо хоногт 4-с их

4. Та өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд “ууж эхэлсэн бол өөрийгөө зогсоож чадахгүй” байдалд хэр их орсон бэ?

А. Хэзээ ч үгүй 

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г. 7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр (өдөр алгасаад)

7. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд архи уусныхаа дараа өөрийгөө буруутгах, харамсах мэдрэмж хэр их төрсөн бэ?

А. Хэзээ ч үгүй      

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г. 7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр

10. Та өөрийн гэр бүл, найз нөхөд, эмч нараас архины хэрэглээгээ багасгах зөвлөгөө сонсож байсан уу?

А.Үгүй    

Б. Тийм, гэхдээ өнгөрсөн жилийн хугацаанд биш   

В.Тийм, өнгөрсөн жилийн хугацаанд  

2. Та 1 удаадаа ямар хэмжээтэй уух зүйл хэрэглэдэг вэ?

А. 1- 2 хундага/лааз       

Б. 3-4 хундага/лааз        

В. 5-6 хундага/лааз       

Г. 7-9 хундага/лааз     

Д. 10 түүнээс их

5. Та өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд эрүүл үедээ хийж чаддаг зүйлээ согтсон үедээ хийж чадахгүй байгаагаа хэр их анзаарсан бэ?

А.Хэзээ ч үгүй      

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г.7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр

8. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд урьд шөнийн үйл явдлыг санахгүй сэрэх тохиолдол хэр их гарсан бэ?

А. Хэзээ ч үгүй      

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г. 7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр

Оноог тооцоолох:

Эхний 1-8 дах асуултанд:

А- 0

Б- 1

В- 2

Г- 3

Д- 4

3. Та 6-аас илүү хундага/лааз уух зүйлийг ямар давтамжтай хэрэглэдэг вэ?

А.Хэзээ ч үгүй      

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г.7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр (өдөр алгасаад)

6. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд уусныхаа маргааш өглөө босоод архи уух тохиолдол хэр их гарсан бэ?

А.Хэзээ ч үгүй      

Б. Улиралд 1         

В. Сар бүр        

Г. 7 хоног бүр      

Д. Бараг өдөр бүр

9. Архи уусны дараа өөрөө гэмтсэн байх эсвэл хэн нэгнийг гэмтээх тохиолдол гарч байсан уу?

А.Үгүй      

Б. Тийм, гэхдээ өнгөрсөн жилийн хугацаанд биш   

В.Тийм, өнгөрсөн жилийн хугацаанд    

Тооцоолох:

9-10 дах асуултанд:

А- 0

Б- 2

В- 4

one shot.001.jpeg
bottom of page